Wellex Company 威力消防工程公司 Logo
 
 
 
威力消防工程公司
Wellex company
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

更多廠房家居防火基本設施

 
專營大廈保養、維修、消防、花灑新造、加改工程、各項合格防火處理、防火玻璃門及防火閘等。
 
 
 
滅火筒

各有不同款式與用途的滅火筒,可保障閣下生命安全。

 
 
 
 
滅火筒

各有不同款式與用途的滅火筒,可保障閣下生命安全。

 
 
 
 
滅火筒

各有不同款式與用途的滅火筒,可保障閣下生命安全。

 
 
 
 
防火玻璃門


各類型消防喉轆、龍頭、入水。


 
 
 
花灑


多款不同類型和度數的花灑,可令火勢迅速受到控制。 
 
 
 
其他滅火設備


各類型合格防火玻璃門,可配合不同地方使用。