Wellex Company 威力消防工程公司 Logo
 
 
 
威力消防工程公司
Wellex company
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防火基本設施

 
專營大廈保養、維修、消防、花灑新造、加改工程、各項合格防火處理、防火玻璃門及防火閘等。
 
 
 
 
煙霧感應器

煙霧感應器配合指示控制箱控制,可有效提醒你危機將至。

 
 
 
 
煙霧感應器

煙霧感應器配合指示控制箱控制,可有效提醒你危機將至。

 
 
 
 
防煙面罩

遇到火警時,防煙面罩提供緊急保護,防止吸入濃煙。

 
 
 
 
緊急照明燈


多款緊急照明燈,適合不同緊急情況使用。


 
 
 
 
出路燈箱連后備電池


多款出路燈箱連后備電池,助你於火警時找出正確逃生出口。


 
 
 
 
火警鐘


火警鐘可迅速響起火警警報,助你及時應變。

 
 
 
花灑


多款不同類型和度數的花灑,可令火勢迅速受到控制。