Wellex Company 威力消防工程公司 Logo
 
 
 
威力消防工程公司
Wellex company
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以客為尊, 安全至上

 
专营大厦保养、维修、消防、花洒新造、加改工程、各项合格防火处理、防火玻璃门及防火闸等。
 
 
 
 
 

防火基本设施