Wellex Company 威力消防工程公司 Logo
 
 
 
威力消防工程公司
Wellex company
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

更多厂房家居防火基本设施

 
專營大廈保養、維修、消防、花灑新造、加改工程、各項合格防火處理、防火玻璃門及防火閘等。
 
 
 
灭火筒

各有不同款式与用途 的灭火筒,可保障阁 下生命安全。

 
 
 
 
灭火筒

各有不同款式与用途 的灭火筒,可保障阁 下生命安全。

 
 
 
 
灭火筒

各有不同款式与用途 的灭火筒,可保障阁 下生命安全。

 
 
 
 
防火玻璃门


各类型消防喉辘 、龙头、入水。


 
 
 
花洒


多款不同类型和度数 的花洒,可令火势迅 速受到控制。 
 
 
 
其他灭火设备


各类型合格防火 玻璃门, 可配合不同地方 使用。